Umiejętności komunikacji werbalnej

Komunikacja werbalna to używanie słów do dzielenia się informacjami z innymi ludźmi. Może zatem obejmować komunikację ustną i pisemną. Jednak wiele osób używa tego terminu do opisania tylko komunikacji mówionej. Werbalny element komunikacji dotyczy słów, które wybierasz oraz tego, jak są słyszane i interpretowane.

Continue reading „Umiejętności komunikacji werbalnej”

Co to są umiejętności komunikacyjne?

Umiejętność skutecznego komunikowania się jest być może najważniejszą ze wszystkich umiejętności życiowych. To pozwala nam przekazywać informacje innym ludziom i rozumieć, co nam powiedziano. Wystarczy obserwować dziecko, które uważnie słucha jego matki i próbuje powtarzać dźwięki, które wydaje, aby zrozumieć, jak fundamentalna jest potrzeba komunikacji.

Continue reading „Co to są umiejętności komunikacyjne?”