Co to jest ciągły rozwój zawodowy?

Ustawiczne doskonalenie zawodowe (CPD) to ciągły proces rozwijania, utrzymywania i dokumentowania umiejętności zawodowych.

Umiejętności te można zdobyć formalnie, poprzez kursy lub szkolenia, lub nieformalnie, w pracy lub obserwując innych.

Niektóre zawody formalnie używają terminu „ ustawiczny rozwój zawodowy ” i wymagają corocznego przeprowadzenia i udokumentowania określonej liczby działań rozwojowych jako warunku utrzymania członkostwa lub rejestracji w organizacji zawodowej lub licencji na prowadzenie działalności. w tej dziedzinie.

W innych obszarach doskonalenie zawodowe jest stosowane w mniej formalny sposób. Jednak zobowiązanie do uczenia się i doskonalenia jest generalnie oczekiwane od każdego, kto zajmuje się zawodowo.


Cykl ustawicznego rozwoju zawodowego

Proces doskonalenia zawodowego ma na celu pomóc Ci zidentyfikować własne potrzeby rozwojowe i działać zgodnie z nimi.

Cykl ciągłego rozwoju zawodowego (patrz rysunek) pokazuje, że rozwój zawodowy, podobnie jak wiele innych form uczenia się, najlepiej postrzegać jako cykliczną serię działań. Proces przebiega od zidentyfikowania potrzeb rozwojowych, poprzez planowanie i przeprowadzanie działań edukacyjnych, do refleksji na temat uczenia się, a następnie stosowania go i dzielenia się nim z innymi.

Być może najważniejszą rzeczą w CPD jest to, że jest to osobiste.

Od każdej osoby oczekuje się określenia własnych potrzeb, zorganizowania własnego szkolenia i samodzielnej nauki. Częścią bycia profesjonalistą jest branie odpowiedzialności za własne umiejętności i rozpoznawanie, kiedy wymagają poprawy.

1. Określenie swoich potrzeb

Istnieje wiele sposobów identyfikacji potrzeb rozwojowych.

Na przykład możesz przeprowadzić audyt umiejętności. Możesz otrzymać informację zwrotną od kolegów lub przełożonego na temat obszaru, w którym jesteś słabszy. Ewentualnie możesz być zainteresowany konkretną dziedziną i chcieć poszerzyć swoją wiedzę.

Pomocna może okazać się nasza strona dotycząca identyfikowania obszarów rozwoju .

Po określeniu kluczowych obszarów do rozwoju musisz zaplanować swoje działania.

2. Planowanie i prowadzenie działań rozwojowych

Działania rozwojowe mogą być:

 • Formalne , takie jak szkolenia lub określone kwalifikacje. Są one często, choć nie zawsze, dostarczane przez zewnętrznego dostawcę i mogą wiązać się z kosztami. Twój pracodawca może mieć ograniczenie tego, co jest gotów zapłacić, więc może być konieczne rozważenie samofinansowania lub alternatyw, takich jak tańsze lub nawet bezpłatne zasoby online.
 • Nauka nieformalna , w tym nauka side-by-side, szkolenie wideo (na przykład dla lekarzy w zakresie technik chirurgicznych), shadowing, mentoring, coaching lub czytanie na ten temat.

Bardzo pomocna może być strona ze szkoleniami – http://www.szkolenia24h.pl/

Rośnie świadomość, że ustawiczny rozwój zawodowy jest zarówno niezbędny, jak i potencjalnie kosztowny. Szczególnie w krajach rozwijających się specjaliści wykorzystują Internet do udostępniania treści dydaktycznych bezpłatnie lub po bardzo niskich kosztach. Może się okazać, że pomysłowe podejście do poszukiwania działań rozwojowych się opłaca.

3. Refleksja na temat nauki

Refleksja nad tym, czego się nauczyłeś, jest istotną częścią ciągłego rozwoju zawodowego. Uczenie się nie wypływa tylko z czynności, które określiłeś jako „rozwojowe” i może się okazać, że przynajmniej tyle samo uczysz się podczas wykonywania codziennych czynności.

W przypadku każdego formalnego lub nieformalnego, ale wyznaczonego działania rozwojowego powinieneś zapisać działanie, co uważasz za przydatne lub nieprzydatne w nim oraz czego się nauczyłeś. W każdym przypadku upewnij się, że masz jasność co do tego, jak zmieni to to, co robisz w przyszłości (w jaki sposób zastosujesz swoją naukę).

Nasza strona poświęcona praktyce refleksyjnej może być pomocna w rozwijaniu dobrych nawyków w tej dziedzinie.

4. Zastosowanie nauki

Chodzenie na szkolenia czy oglądanie filmów to dopiero początek. Następnie musisz zastosować to, czego się nauczyłeś, w swojej pracy. Może to być dość niezgrabny proces, zwłaszcza na początku. Teoria kompetencji dotycząca uczenia się zakłada, że ​​kiedy uczymy się, przechodzimy przez cztery etapy:

 1. Nieświadoma niekompetencja – brak wiedzy o tym, czego nie wiemy;
 2. Świadoma niekompetencja – wiedza, gdzie musimy się rozwijać i obserwowanie, jak robią to inni ludzie, ale wciąż nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami z żadnymi umiejętnościami
 3. Świadoma kompetencja – umiejętność zrobienia czegoś w miarę dobrze, pod warunkiem, że jesteśmy skoncentrowani; i
 4. Nieświadome kompetencje – możliwość zrobienia czegoś niemal instynktownie, bez konieczności skupiania się na tym.

Więcej informacji na temat tego cyklu znajduje się na naszej stronie Coaching .

Kiedy wykonałeś jakiś trening lub inną aktywność rozwojową, prawdopodobnie znajdziesz się gdzieś pomiędzy świadomą niekompetencją a świadomymi kompetencjami, w zależności od tego, ile jesteś w stanie ćwiczyć.

Dlatego musisz poświęcić czas na stosowanie swojej nauki i ćwiczeń, aby przejść do etapu nieświadomych kompetencji.

5. Dzielenie się wiedzą z innymi

Niektórzy komentatorzy dodają piąty etap do cyklu kompetencji – umiejętność uczenia innych. Z pewnością prawdą jest, że możliwość wyrażenia i podzielenia się swoją wiedzą jest ważną częścią upewnienia się, że w pełni ją zinternalizowałeś.


Rejestrowanie Twojego rozwoju

Ważną częścią ustawicznego rozwoju zawodowego jest umiejętność tego wykazania, zwłaszcza jeśli zależy od tego członkostwo w organizmie zawodowym.

Dlatego powinieneś przechowywać folder lub portfolio wszystkich swoich działań programistycznych, opierając się na dzienniku nauki. Ma to na celu pokazanie, jak Twoje umiejętności i wiedza rozwinęły się na przestrzeni czasu .

Dlatego powinieneś:

 • Zanotuj swoje potrzeby i cele rozwojowe i dokonuj regularnej (kwartalnej, półrocznej lub rocznej) oceny postępów w ich realizacji;
 • Zapisuj wszystkie szkolenia, w których uczestniczyłeś , wraz z kopiami wszelkich uzyskanych certyfikatów lub kwalifikacji. Zapisuj datę, organizatora, cele szkolenia i swoje przemyślenia na temat tego, czego się z niego nauczyłeś;
 • Zanotuj wszelkie shadowing, szkolenie wspomagane wideo lub podobne . W każdym przypadku zapisz dostawcę, cele i przemyślenia na temat tego, czego się nauczyłeś;
 • W przypadku jakichkolwiek sesji coachingowych lub mentoringowych zanotuj datę, osobę, z którą byłeś, o czym rozmawiałeś i co w rezultacie zamierzasz zrobić inaczej;
 • Przy każdym czytaniu i innych nieformalnych wydarzeniach, które wykonujesz, zanotuj książkę lub stronę internetową oraz to, czego się nauczyłeś i co zrobisz w wyniku tego inaczej;
 • Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek krytycznym zdarzeniu lub popełnisz określone błędy, na podstawie których się uczysz , zapisz szczegóły incydentu, czego się nauczyłeś i co w rezultacie zrobisz inaczej.

I w końcu…

Ustawiczny rozwój zawodowy to ciągły proces, a także cykl. Prawdopodobnie będziesz się uczyć przez całe życie zawodowe.

Dlatego dobrym pomysłem jest opracowanie procesu, który będzie dla Ciebie odpowiedni na wczesnym etapie kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *