Co to jest samoświadomość?

Samoświadomość jest jednym z kluczowych elementów inteligencji emocjonalnej (EI).

Daniel Goleman, guru inteligencji emocjonalnej, określił samoświadomość jako składającą się ze świadomości emocjonalnej, dokładnej samooceny i pewności siebie. Innymi słowy, chodzi o poznanie swoich emocji, osobistych mocnych i słabych stron oraz posiadanie silnego poczucia własnej wartości.

Osoby, którym brakuje samoświadomości, uważają, że prawdziwie szczęśliwe i produktywne życie jest trudne. Może to być trudne do przezwyciężenia, ponieważ wiele społeczeństw i kultur zachęca nas do ignorowania naszych uczuć i emocji – „ Zachowaj spokój i nie przerywaj ”.

Przykładami są ludzie, którzy pozostają na stanowiskach, które ich zdaniem nie spełniają lub sprawiają, że są nieszczęśliwi, lub w związkach, w których nie czują się komfortowo.


Świadomość emocjonalna

Świadomość emocjonalna to zdolność rozpoznawania własnych emocji i ich skutków. Osoby posiadające tę zdolność będą:

  • Wiedzieć, jakie emocje odczuwają w danym momencie i dlaczego;
  • Zrozumieć powiązania między ich emocjami a myślami i działaniami, w tym tym, co mówią;
  • Zrozum, jak ich uczucia wpłyną zatem na ich wydajność; i
  • Kieruj się ich osobistymi wartościami.

Świadomość własnych emocji i tego, jak wpływają one na Twoje zachowanie, ma kluczowe znaczenie dla skutecznej interakcji z innymi. Ale może mieć również kluczowe znaczenie dla twojego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Ludzie mogą mieć trudności z samoanalizą swoich emocji, zwłaszcza jeśli tłumili je przez długi czas. Ludziom może być trudno dokładnie rozpoznać swoje emocje, a jeszcze trudniej zrozumieć, dlaczego je odczuwają.

Jednak samoanaliza jest niezbędną umiejętnością do uczenia się i rozwijania dobrej inteligencji emocjonalnej.

Dobrym punktem wyjścia jest uświadomienie sobie swoich wartości, które mogą być również traktowane jako osobisty „ kompas moralny ”. Wartości te mają dla nas wartość emocjonalną, co oznacza, że ​​wiele reakcji emocjonalnych pochodzi z jakiegoś działania lub zdarzenia, które dotyka tych wartości.

Jeśli jesteś świadomy swoich wartości, możesz szybko zrozumieć, dlaczego mogłeś mieć szczególnie emocjonalną reakcję na wydarzenie lub osobę.

Co najważniejsze, możesz wtedy podjąć działania, aby rozwiązać problem, z lepszym zrozumieniem problemu.


Dokładna samoocena

Zrozumienie emocji własnych i innych wymaga również dobrego zrozumienia własnych mocnych i słabych stron, wewnętrznych zasobów i, co może najważniejsze, własnych ograniczeń.

Przyznanie się do słabości i ograniczeń może być szczególnie trudne, zwłaszcza jeśli jesteś w konkurencyjnym i szybko zmieniającym się środowisku pracy, ale ma to kluczowe znaczenie dla inteligencji emocjonalnej i dobrego samopoczucia.

Poznaj ciekawe porady na stronie – porady123.pl/ – ebooki oraz audiobooki.

Ludzie, którzy są dobrzy w samoocenie, generalnie nie tylko dobrze rozumieją swoje mocne i słabe strony, ale także wykazują poczucie humoru o sobie i swoich ograniczeniach. Zwykle są bardzo refleksyjni, uczą się na doświadczeniach, a także otwarci na informację zwrotną.

Aby uzyskać więcej informacji zajrzyj na nasze strony poświęcone praktyce refleksyjnej.


Pewność siebie

Ostatnim obszarem samoświadomości jest wiara w siebie, silne poczucie własnej wartości i nie poleganie na innych w ocenie siebie.

Osoby z dobrą pewnością siebie to:

  • Na ogół dobrze się prezentują i często określani są jako charyzmatyczni.
  • Przygotowany do wyrażania niepopularnych opinii i nie zawsze „płynie z prądem”. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie poświęconej asertywności.
  • Generalnie decydująca, umiejętność podejmowania dobrych decyzji opartych na własnych wartościach.

Pewność siebie jest absolutnie niezbędna do wykonywania pracy.

Bez umiejętności „ powiedzenia tego tak, jak jest ”, gdy jest to konieczne, i obrony niepopularnych stanowisk, bardzo trudno jest cokolwiek osiągnąć, zwłaszcza w trudnych czasach.


Na zakończenie

Samoświadomość jest kluczową częścią inteligencji emocjonalnej.

To nie przypadek, że Daniel Goleman, autor książki Inteligencja emocjonalna , zidentyfikował ją jako pierwszą z pięciu kompetencji składających się na inteligencję emocjonalną.

Bez świadomości i zrozumienia siebie oraz poczucia siebie zakorzenionego w naszych własnych wartościach trudno jest być świadomym emocji innych i reagować na nie.

Więcej dowiesz się dzięki szkoleniom z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Liczba wyświetleń: 1361

One thought on “Co to jest samoświadomość?

  1. Pingback: Osobiste wzmocnienie | Rozwój osobisty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *