Co to jest samoświadomość?

Samoświadomość jest jednym z kluczowych elementów inteligencji emocjonalnej (EI).

Daniel Goleman, guru inteligencji emocjonalnej, określił samoświadomość jako składającą się ze świadomości emocjonalnej, dokładnej samooceny i pewności siebie. Innymi słowy, chodzi o poznanie swoich emocji, osobistych mocnych i słabych stron oraz posiadanie silnego poczucia własnej wartości.

Continue reading „Co to jest samoświadomość?”