6 oznak, że brakuje Ci inteligencji emocjonalnej i jak to naprawić?

Kiedy po raz pierwszy odkryto inteligencję emocjonalną (lub EQ), pojawiła się ona jako brakujące ogniwo wyjaśniające ten dziwny fakt: w 70% przypadków ludzie o średnim IQ radzili sobie lepiej niż inni o wyższym IQ. Ta anomalia całkowicie podważyła ogólnie przyjętą ideę, że IQ jest jedynym czynnikiem sukcesu.

Continue reading „6 oznak, że brakuje Ci inteligencji emocjonalnej i jak to naprawić?”

Co to jest inteligencja emocjonalna?

Wielu z nas jest świadomych IQ (iloraz inteligencji). Zaprojektowany do pomiaru inteligencji intelektualnej, daje wynik z serii testów. Wyższe IQ wskazuje na lepsze zdolności poznawcze lub zdolność uczenia się i rozumienia. Osoby z wyższym IQ z większym prawdopodobieństwem radzą sobie dobrze w nauce bez wywierania takiego samego wysiłku umysłowego, jak osoby z niższymi IQ.

Continue reading „Co to jest inteligencja emocjonalna?”