Co to jest inteligencja emocjonalna?

Wielu z nas jest świadomych IQ (iloraz inteligencji). Zaprojektowany do pomiaru inteligencji intelektualnej, daje wynik z serii testów. Wyższe IQ wskazuje na lepsze zdolności poznawcze lub zdolność uczenia się i rozumienia. Osoby z wyższym IQ z większym prawdopodobieństwem radzą sobie dobrze w nauce bez wywierania takiego samego wysiłku umysłowego, jak osoby z niższymi IQ.

Continue reading „Co to jest inteligencja emocjonalna?”