10 korzyści z samotnego spędzania czasu

Gdy jesteśmy sami, piszemy SMS-y, dzwonimy, wysyłamy e-maile, ale spędzanie czasu ze sobą może przynieść ogromne korzyści.

W tym prospołecznym świecie jesteśmy pod silnym wpływem na rzecz przebywania z ludźmi lub przynajmniej ciągłej interakcji z innymi, czy to za pośrednictwem mediów społecznościowych czy innych środków elektronicznych. Zawsze gdzieś idziemy, coś robimy lub przynajmniej rozmawiamy z kimś o tym, że gdzieś idziemy lub coś robimy.

Continue reading „10 korzyści z samotnego spędzania czasu”