Tworzenie motywacyjnego środowiska

Co każdy lider musi wiedzieć o motywacji ludzi

Większość liderów biznesu słyszała o Abrahamie Maslowie i jego pięknej piramidzie. 

Maslow opisuje czynniki motywacyjne dla ludzi i pomimo tego, że jego praca spotyka się z dużą ilością krytyki z niektórych stron, jego teoria ma silny stopień atrakcyjnej logiki. Niestety, nie pomaga to liderom w codziennym motywowaniu ludzi do pracy.

Continue reading „Tworzenie motywacyjnego środowiska”