Umiejętności komunikacji werbalnej

Komunikacja werbalna to używanie słów do dzielenia się informacjami z innymi ludźmi. Może zatem obejmować komunikację ustną i pisemną. Jednak wiele osób używa tego terminu do opisania tylko komunikacji mówionej. Werbalny element komunikacji dotyczy słów, które wybierasz oraz tego, jak są słyszane i interpretowane.

Continue reading „Umiejętności komunikacji werbalnej”